Розробка
програмного
забезпечення

Спеціальність №121
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”

Інженерія програмного забезпечення

За всесвітніми рейтингами, програмування посідає одне з перших місць за рівнем престижності та, відповідно, оплати праці. Бажаєте пов’язати власне життя із найсучаснішим та найцікавішим – комп’ютерними інформаційними технологіями? Цікавитесь науковими досягненнями в галузі обчислювальної техніки та програмування? Маєте за мету успішну кар’єру на підприємствах IT-галузі? Мрієте про гідну оплату вашої праці? Приходьте до нас! Саме ДТ ДДМА веде підготовку молодших спеціалістів – техніків-програмістів і вже біля десяти років розвиває та удосконалює потужну й динамічну систему підготовки фахівців галузі програмної інженерії!

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ ВИ ЗМОЖЕТЕ СТАТИ:
1

програмістом на підприємстві IT-галузі

2

тестувальником програмного забезпечення

3

системним адміністратором

4

адміністратором баз даних

Ви будете знати

Операційні системи: Windows, Linux.

Мови програмування: Pascal, C, C++, C#, Java, PHP.

Сучасні засоби і середовища програмування: C++ Builder, Delphi, NetBeans, Eclipse.

Cпеціалізовані середовища: Word, Excel, AutoCad, WorkBench, CorelDraw, Photoshop та ін.

Матеріальна база

Студенти нашої спеціальності займаються в 4-х лабораторіях ЕОТ, де розташовані понад 50 комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу. Також у наших студентів є можливість безкоштовно користуватися Інтернетом.

Практичне навчання

Навчальні практики проводяться на 2 та 3 курсах. Завдання практик охоплюють матеріал спеціальних дисциплін і дозволяють студентам отримати стійкі навички зі складання програм, оформлення супровідної документації, керування базами даних, роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, виконання технічного обслуговування комп’ютерної техніки. На 4 курсі студенти проходять виробничу практику на підприємствах.
Переддипломна практика проводиться перед дипломуванням на заводах та підприємствах міста і дозволяє опанувати навички роботи на реальних робочих місцях.

Ви будете вміти

  • розробляти, створювати та супроводжувати програмні продукти
  • створювати та підтримувати веб-системи різного типу
  • адмініструвати комп’ютерні мережі та сервери баз даних
  • налаштовувати програмне забезпечення
+38(095) 41-89-457
Донецька обл., 84200, м. Дружківка, ДТ ДДМА, вул. Соборна, 32
dtddma@ukr.net

ВСП Дружківський фаховий коледж ДДМА