Про коледж
Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії – навчальний заклад фахової передвищої освіти, ДФК ДДМА був відкритий в 1940 році. Коледж має славну історію і багаті традиції, є потужним центром підготовки фахівців міста і Донецької області. З його стін вийшло багато поколінь висококваліфікованих фахівців. Сьогодні в ДФК ДДМА навчаються близько 400 студентів на денній та заочній формі навчання. Коледж проводить прийом студентів на базі 9-ти, 11-ти класів за спеціальностями:

– Економіка

– Інженерія програмного забезпечення

– Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)

– Прикладна механіка (Зварювальне виробництво)

– Прикладна механіка (Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних лініях)

– Прикладна механіка (Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування)

-IMG_1483.jpg

Студенти денного відділення також можуть отримати другу освіту на заочному відділенні.

Студенти коледжу отримують відстрочення від призову до збройних сил України Навчальний процес в коледжі здійснює висококваліфікований колектив викладачів. Матеріально-технічна база коледжу відповідає всім сучасним вимогам і забезпечує якісну підготовку фахівців. Коледж включає 34 навчальних кабінета, 10 лабораторій, 4 комп’ютерних класа, майстерні, що оснащені сучасним устаткуванням. Навчальний заклад має бібліотеку з книжковим фондом близько 50 тисяч томів навчальної і художньої літератури, читальний зал, де можуть працювати одночасно близько 40 студентів. Студенти коледжу беруть активну участь в міських і обласних конкурсах, олімпіадах. Виробнича практика організована на підприємствах міста, а також в містах Дніпропетровську, Краматорську та інших. Студенти з інших міст проживають в упорядкованому гуртожитку, розташованому в центрі міста. Для шанувальників сучасної музики регулярно проводяться вечори «День студента», «День першокурсника», «День гумору», конкурси краси, дискотеки. У коледжі проводяться студентські вечори КВК. Після закінчення коледжу випускники мають можливості продовжити навчання в Донбаській державній машинобудівній академії з 3 курсу за обраною спеціальністю (у ДДМА є бюджетна форма навчання). Коледж підтримує тісні зв’язки з передовими підприємствами України, розподіляючи своїх випускників в міста Дніпропетровськ, Київ, Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Багато випускників коледжу стали депутатами Верховної Ради України, керівниками крупних підприємств, ученими, викладачами вищих і середніх навчальних закладів.